977 520 205

Qui Som ?


L'ASSOCIACIÓ AURORA és una entitat sense ànim de lucre que fou creada l'any 1987 per la iniciativa de familiars de persones afectades de malaltia mental.

L'objecte social de l'associació és la millora de la qualitat de vida de les persones afectades de malaltia mental i dels seus familiars, així com la defensa dels seus drets.

Els seus fins principals per assolir-lo són: La inserció social i laboral de les persones afectades de malaltia mental El suport i l'atenció a les seves famílies.

Objectius

  • Promoure i vetllar pels drets civils i socials de les persones amb malalties mentals i dels seus familiars. Informar, defensar i aconsellar a uns i altres.
  • Representar els interessos col·lectius de les persones amb malalties mentals i dels seus familiars, davant les administracions públiques, les institucions, les entitats, les empreses o les persones, que corresponguin.
  • Impulsar els mitjans de comunicació, publicitat i difusió que siguin convenients per donar a conèixer les problemàtiques de la salut mental.
  • Promoure polítiques sanitàries, socials i econòmiques que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars; i fomentar la seva participació activa en les institucions que regulen i gestionen aquestes polítiques.
  • Contribuir a la millora de l'assistència sanitària, de l'atenció i informació de les persones afectades, i de la rehabilitació i reinserció social i laboral de les persones amb malalties mentals, així com dels serveis d'orientació, ajuda i respir dels seus familiars, potenciant la recuperació de les persones afectades per la malaltia mental i la seva participació en tota mena d'activitats.
  • Promoure la creació de tota mena de serveis sanitaris, socials, psicoterapèutics i de treball, residencials i de qualsevol altra classe, per a persones afectades de malaltia mental i els seus familiars, així com participar, quan s'estimi convenient, en altres entitats sense ànim de lucre que puguin realitzar i gestionar els esmentats serveis.

Acord de custòdia del riu Francolí amb l'Ajuntament de Constantí
29/07/2016
Acord de custòdia del riu Francolí amb l'Ajuntament de Constantí L’Ajuntament de Constantí i l’Associació Aurora signen un acord de custòdia del riu Francolí per afavorir la preservació dels valors naturals de l’entorn fluvial i integrar persones amb risc d’exclusió social.
llegir més
Signat acord de custòdia amb l'Ajuntament del Morell
13/07/2016
Signat acord de custòdia amb l'Ajuntament del Morell L’Ajuntament del Morell i l’Associació Aurora signen un acord de custòdia per preservar i protegir els valors naturals del riu Francolí. Es plantegen portar a terme un seguit d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat de l’entorn fluvial.
llegir més
Introducció al coneixement dels macroinvertebrats aquàtics
11/07/2016
Introducció al coneixement dels macroinvertebrats aquàtics El proper dissabte 16 de juliol organitzem una sortida al riu Francolí amb el naturalista José Antonio Latorre, per conèixer els macroinvertebrats aquàtics que podem trobar-hi.
llegir més