asssociació aurora
977 520 205
example2
example2
example2

Què és el CET de l'Associació Aurora?

Quins serveis ofereix?

El Centre Especial de Treball ofereix serveis en els següents àmbits: treballs forestals, jardineria i manipulats.

Treballs Forestals

En l'àmbit dels treballs forestals realitzem projectes de recuperació d'espais naturals i neteges forestals. Una de les nostres especialitzacions és la restauració d'espais fluvials.

Les riberes dels rius en bon estat de conservació són bàsiques per al desenvolupament d'un seguit de funcions importants tant per a l'ecosistema del bosc de ribera, com també per a l'ús social d'aquests àmbits fluvials.

Envaint les riberes de molts rius mediterranis hi trobem la canya (Arundo donax) una planta exòtica procedent de l'Àsia, introduïda per l'home i cultivada per aprofitar-la a l'agricultura i la construcció. Les nostres brigades forestals realitzen treballs de recuperació d'aquests boscs de ribera, tot desbrossant aquests canyars, realitzant treballs de control del rebrot i reforestant les ribes del riu amb espècies pròpies d'aquests ambients fluvials.

Jardineria

En l'àrea de jardineria oferim els següents serveis:

 • Disseny, construcció i manteniment de jardins i espais verds.
 • Projectes de millora i assessorament tècnic.
 • Neteges integrals d'espais verds.
 • Tractaments fitosanitaris. Control integral de plagues i malalties.
 • Control de males herbes mitjançant herbicides selectius.
 • Tala, poda i esporga d'arbres.
 • Instal·lació de sistemes de reg.
 • Diagnòstic de l'estat nutritiu d'espècies vegetals i adobatge d'aquestes.
 • Sega i perfilat de la gespa.
 • Retallat d'arbustos i tanques vegetals.
 • Recavat i manteniment de parterres enjardinats.
 • Desbrossat d'herbatge no desitjat i sotabosc.
 • Plantacions d'arbres i arbustos.

Manipulats

En l'àmbit dels manipulats realitzem les següents activitats:

 • Classificació de productes.
 • Ensobrats.
 • Etiquetatges.
 • Envasats.
 • Retractilats.

Responsabilitat social corporativa


Les empreses que volen contribuir de manera activa a millorar el seu entorn social, econòmic i ambiental poden col·laborar amb la nostra entitat desenvolupant projectes de manera conjunta, contractant els seus serveis, finançant algunes de les seves activitats o fent donacions.

Jornada de voluntariat ambiental a la platja Llarga
05/09/2017
Jornada de voluntariat ambiental a la platja Llarga El proper diumenge 24 de setembre l’Associació Aurora i DECATHLON TARRAGONA organitzem una Jornada de Voluntariat Ambiental a la Platja Llarga de Tarragona. Retirarem Carpobrotus edulis d’un tram de dunes i revegetarem alguns punts amb especies autòctones.
llegir més
EN MARXA LA CAMPANYA "JO SÓC DONANT AMBIENTAL"
22/06/2017
L’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) posa en marxa la campanya "Jo sóc donant ambiental" amb el suport i col•laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d'incentivar les donacions a les entitats ambientals, així com de donar-les a conèixer i millorar el seu reconeixement social.
llegir més
L'Associació Aurora adquireix una desbrossadora amb l'ajut de la Fundación Once
15/06/2017
L'Associació Aurora adquireix una desbrossadora amb l'ajut de la Fundación Once L’Associació Aurora, que integra social i laboralment persones en risc d’exclusió social, ha adquirit una desbrossadora de martells amb l’ajut que ha rebut de Fundación Once, en el marc de la seva convocatòria de projectes , i també amb la inversió de fons propis de l’entitat.
llegir més