asssociació aurora
977 520 205
Projecte de millora del savinar litoral al Bosc de la Marquesa
30/10/2020

En el marc de la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en l’àmbit del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Aurora ha portat a terme un projecte de millora del savinar litoral al Bosc de la Marquesa a l’espai natural de Tamarit i Punta de la Móra.

En aquesta actuació s’han dut a terme diversos treballs silvícoles que han consistit en la realització de la tala i retirada de pins blancs i alguns pins pinyoners, i en alguns punts el control d’arbusts i lianes que limitaven el creixement de les savines.

En alguns punts concrets, s’ha fet un tractament exclusivament a l’estrat arbustiu amb la finalitat de reduir considerablement la competència interespecífica que certes espècies confereixen al Savinar. Les principals espècies eliminades són indicadores de regressió serial i també tenen un alt nivell de combustibilitat.

També s’ha realitzat un tancament de l’accés al Bosc de la Marquesa per la duna de la Punta de la Creueta amb l’objectiu de preservar els valors naturals i paisatgístics. A més, s’ha instal·lat dues banderoles informatives per tal d’informar de la prohibició de travessar per aquesta zona.

Aquest projecte ha rebut una subvenció de 17.239,19 euros. En concret, la Unió Europea ha finançat 7.412,85 euros a través de fons FEADER i el Departament de Territori i Sostenibilitat ha aportat els 9.826,34 euros restants.

example2
example2
example2
example2