asssociació aurora
977 520 205
Conveni amb l'Ajuntament de Tarragona
12/12/2022

En el marc del conveni amb l’Ajuntament de Tarragona d’enguany, l’Associació Aurora ha realitzat durant tot l’any un seguit d’actuacions encaminades a la conservació d’alguns dels entorns naturals del municipi com el litoral tarragoní o el riu Francolí.

S’ha realitzat un manteniment dels abalisaments de la Platja Llarga, dels Morrots de la Savinosa, de la Platja de Cala Romana i de la Platja de la Savinosa. Aquest manteniment es fa amb l’objectiu de protegir hàbitats tan sensibles i importants com ho són els sistemes dunars, els quals serveixen de reservori de sorra per les platges i gaudeixen d’una biodiversitat única. També al litoral s’ha efectuat el manteniment de la zona de l’aparcament que hi ha a la Platja Llarga al costat de la Gran Duna, desbrossant els nuclis de canya que hi creixen.

Pel que fa al riu Francolí, s’hi ha realitzat un manteniment de les plantacions fetes en anys anteriors en el tram de ribera a l’alçada del Parc del Francolí. Aquests treballs tenen l’objectiu de consolidar aquestes espècies autòctones típiques de ribera i millorar la situació del bosc de ribera en aquest tram de riu. També al riu s’hi ha dut a terme un seguiment de l’estat ecològic per conèixer la seva situació i poder observar la seva evolució al llarg dels anys. S’han analitzat les poblacions de peixos, les comunitats de macroinvertebrats, l’estat del bosc de ribera i les propietats fisicoquímiques del riu.

Per últim, també s’han realitzat activitats de servei comunitari ambiental amb l’Institut Pont del Diable del barri de Sant Salvador. L’alumnat ha realitzat  tasques de manteniment de les plantacions al riu Francolí al seu pas per Sant Salvador i ha retirat deixalles en finques forestals de Sant Salvador.

Aquest projecte ha rebut una subvenció de 15 mil euros per part de l’Ajuntament de Tarragona.

 

example2
example2
example2
example2