asssociació aurora
977 520 205
L'Ajuntament de Tarragona aprova reservar contractes públics als Centres Especials de Treball
26/10/2015

Des de l’Associació Aurora veiem molt positiva la moció que van aprovar, divendres passat, per unanimitat tots els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona, a instàncies del Grup Municipal de CIU, per a la reserva de contractes públics a Centres Especials de Treball. Tot i que és un primer pas. Ara cal concretar el percentatge de contractes que es reservaran i fer efectiva la mesura.

Des de fa temps des de l’Associació Aurora reivindiquem que les administracions públiques reservin contractes als centre especials de treball i estableixin clàusules socials en els contractes públics que afavoreixin la contractació de serveis als centres especials de treball.

Fins fa poc establir clàusules socials, era facultatiu. La llei ho permetia, però no era obligatori. El passat 10 de setembre va sortir publicada una Llei de  les Corts Generals, Llei 31/2015 de 9 de setembre, que fomenta l’Economia Social i modifica la Llei de Contractes del Sector Públic. En l’article quart modifica la disposició addicional cinquena de la Llei de Contractes del Sector Públic, que fa referència a contractes reservats, i estableix que “mitjançant Acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció”.

Des de fa anys a Navarra les entitats públiques sotmeses a la Llei Floral han de reservar com a mínim un 6% de l’import del contractes adjudicats en l’exercici pressupostari immediatament anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’Associació Aurora veiem molt positiva la moció que van aprovar, divendres passat, per unanimitat tots els grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona, a instàncies del Grup Municipal de CIU, per a la reserva de contractes públics a Centres Especials de Treball. Tot i que és un primer pas. Ara cal concretar el percentatge de contractes que es reservaran i fer efectiva la mesura.

 

 

 

Des de fa temps des de l’Associació Aurora reivindiquem que les administracions públiques reservin contractes als centre especials de treball i estableixin clàusules socials en els contractes públics que afavoreixin la contractació de serveis als centres especials de treball.

 

 

 

Fins fa poc establir clàusules socials, era facultatiu. La llei ho permetia, però no era obligatori. El passat 10 de setembre va sortir publicada una Llei de  les Corts Generals, Llei 31/2015 de 9 de setembre, que fomenta l’Economia Social i modifica la Llei de Contractes del Sector Públic. En l’article quart modifica la disposició addicional cinquena de la Llei de Contractes del Sector Públic, que fa referència a contractes reservats, i estableix que “mitjançant Acord del Consell de Ministres o a través de l’òrgan competent en l’àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a Centres Especials de Treball i a empreses d’inserció”.

 

 

 

Des de fa anys a Navarra les entitats públiques sotmeses a la Llei Floral han de reservar com a mínim un 6% de l’import del contractes adjudicats en l’exercici pressupostari immediatament anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

example2