asssociació aurora
977 520 205
Acord de custòdia del Clot del Mèdol
07/07/2016

La Fundació Abertis i les associacions Aurora i La Sínia signen un acord de custòdia de la pedrera romana del Mèdol, per tal d’afavorir la preservació dels valors naturals de l’espai.

La Fundació Abertis, propietària de la finca on es troba la pedrera romana del Mèdol, ha impulsat la recuperació històrica del territori juntament amb les entitats socials i ambientals Aurora i La Sínia. L’objectiu es preservar els valors naturals del territori i plantejar un seguit d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat de l’entorn natural.

Un exemple n’és el de la cargola sanguínia (Erodium sanguis-christi), una herba anual, inclosa en el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. L’Associació Aurora i La Sínia realitzaran un inventari de la població de cargola sanguínia en la finca, objecte de l’acord, i proposaran accions concretes per tal de preservar el seu hàbitat, amb la finalitat de garantir la seva conservació.

Les parts estan d'acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, perquè en puguin gaudir totes les persones i també les generacions futures.  Per aquest motiu, la Fundació Abertis i les associacions AURORA i LA SÍNIA han establert un marc de col·laboració per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori.

La finca on es troba la pedrera romana està situada al paratge del Clot del Mèdol, al terme municipal de Tarragona, i té una superfície de 1,27 Hectàrees. La pedrera va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000, quan es va consolidar l’espai per facilitar-ne la seva accessibilitat juntament amb la construcció d’un museu.

example2
example2